Terres i aillament

Terra de fusta

Instal·lació de terra de fusta en diferents acabats, colors de fusta, etc... ideal per guanyar comoditat i aïllament.