Aillament

Aillament complet

Amb un bon aïllament aconseguirem tant amb fred com amb calor que la temperatura del habitacle sigui més agradable i confortable.
A l'hivern la temperatura interior que ens dóna la calefacció, no es perdrà tan fàcilment i a més el consum de gas o gasoil serà bastant menor. En èpoques de calor, aconseguirem que la temperatura interior sigui una mica més suportable.
La instal·lació no es complicada però es farragosa, necessita el desmuntatge del interior de la furgoneta. Els materials aïllants van entre els panells i la xapa de la furgoneta i un cop realitzada la instal·lació el vehicle queda com de serie.